Unga forskare

Latest update: 5/4/2021
General
Unga forskare Create contactcard (vcf-file) for Unga forskare
Address Lilla Frescativägen 4 C, 114 18, Stockholm
Home
Work 08-344500
Mobile
Email kansli@ungaforskare.se
Homepage http://www.ungaforskare.se
Other information
Founded 1977
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Unga Forskare
Activity Bildningsverksamhet, Forskning, Innovation, Utbildning, Övrig verksamhet
Summary Unga Forskare är en ideell ungdomsorganisation som arbetar för att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik samt deras roll i samhället. Vi organiserar medlemsföreningar över hela landet och bedriver verksamhet, aktiviteter och projekt som är öppen för alla. Verksamheten drivs av unga, för unga, med stöd från det nationella kansliet.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.25