Somaliska Kvinnor organisation iLund

Latest update: 8/25/2023
General
Somaliska Kvinnor organisation iLund Create contactcard (vcf-file) for Somaliska Kvinnor organisation iLund
Vikingavägen 1D
Address lgh1201, 224 76, Lund
Home
Work
Mobile +46 707514921
Email sah69max@gmail.com
Homepage
Other information
Founded 2022
Financial year begins (MMDD) 1231
National organisation
Activity Feministisk verks, Kulturverksamhet
Summary Skol (Somaliska Kvinnor Organisation i Lund) ska erbjuda en plattform som ger kunskap, erfarenhet nätverk och solidaritet till somaliska kvinnor i Lund och Kävlinge kommuner samt underlättar deras integration i samhället. Vi jobbar också barn och ungdomar.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28