Piratstudenterna Lund

Latest update: 1/23/2020
General
Piratstudenterna Lund Create contactcard (vcf-file) for Piratstudenterna Lund
Jakob Sinclair
Address Dag Hammarskjölds Väg 4B, LGH 1113, 224 64, Lund
Home
Work
Mobile 0768300813
Email styrelsen@piratstudenterna.se
Homepage https://www.ungpirat.se/piratstudenterna/
Other information
Founded 2019
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Ung Pirat
Activity Politik, Studentverksamhet
Summary
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28