Pexet Polhemskolan

Latest update: 11/20/2023
General
Pexet Polhemskolan Create contactcard (vcf-file) for Pexet Polhemskolan
C/O Josefin Bjerström
Address Trollebergsvägen 41, 222 29, Lund
Home
Work
Mobile
Email
Homepage
Other information
Founded 1990
Financial year begins (MMDD) 0901
National organisation
Activity Dans, Design, Film, Fritidsverksamhet, Konst, Musik, Samverkan, Studentverksamhet, Teater, Tonårsverksamhet, Vänskapsarbete
Summary Vad är Pexet? Pexet är ett spex som varje år sätts ihop av elever i årskurs 1-3 på Polhemskolan i Lund. Detta är en årlig återkommande höjdpunkt bland samtliga gymnasieskolor i Lund. Rivaliteten mellan skolorna sätts varje år på prov vilket sporrar de olika spexen i Lund att anordna det bästa och roligaste spexet. Pexet är helt elevstyrt; olika elever är ledare s.k. ministrar för de olika grupperna, som därefter ser till att Pexet blir till verklighet. Idag engagerar Pexet över 160 ambitiösa Polhemselever som sliter hårt för att se till att traditionen lever kvar. I år ska vi visa att vi är herren på täppan när det kommer till att spexa. Hur drivs föreningen? För att sätta upp en föreställning i Pexets storlek krävs att man delar upp de 160 eleverna inom de olika arbetsområden. Dessa arbetsområden kan specifikt benämnas som de olika grupperna. I Pexet har vi 12 olika grupper som består av en design-grupp, dans-grupp, fest-grupp, film-grupp, foto-grupp, kostym-grupp, PR-grupp, rekvisita-grupp, skådis-grupp, smink-grupp, årsboks-grupp och bandet. Grupperna finns i olika storlekar, mellan 5-20 medlemmar och i varje grupp finner vi också minst en minister. Under året jobbar de individuella grupperna aktivt under fritiden för att genomföra sin huvudsakliga arbetsuppgift. T.ex. träffas Filmgruppen regelbundet och spelar in filmen, skådisgruppen skriver och repeterar pjäsen och rekvisitagruppen bygger upp scen-material etc. Samarbetet inom och mellan grupperna gör att det skapas en bra sammanhållning mellan eleverna på skolan oavsett gymnasieprogram, årskurs och bakgrund, mångfald är ett ledord för pexet. Finalen består av 3 dagars föreställning som äger rum på Stadsteatern i Lund där allmänhet och elever har möjlighet att ta del av Pexet och allt arbete som lagts ner under året. Spex och underhållning är ett naturligt inslag i Lund och har inte bara generat härliga minnen och sammanhållningar utan även stora namn som satt Lund på kartan. Genom att få möjlighet att ta del och delta i Polhemskolans Pex så ger det möljlighet att bevara och förvalta och det Lundensiska kulturarvet. För att kunna driva runt verksamheten 21/22 så är vi beroende av bidrag.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28