*Musikföreningen Plektrum

Latest update: 10/14/2022
General
*Musikföreningen Plektrum Create contactcard (vcf-file) for *Musikföreningen Plektrum
Mejeriet, Pål Eriksson
Address St Södergatan 64, 222 23, Lund
Home
Work
Mobile 0704-498786
Email plektrum@kulturmejeriet.se
Homepage http://www.plektrumlund.se
Other information
Founded 1973
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Kulturverksamhet, Musik
Summary Musikföreningen Plektrum är en förening i Lund, som startade sin verksamhet 1973.
Från början hette vi Jazzföreningen Plektrum, men runt 1995, bytte vi namn till Musikföreningen Plektrum. Det gjordes för att bättre spegla Plektrums vision och mission: Att bredda och fördjupa musiklivet i Lund, genom att arrangera konserter med jazz, folk, etno och annan gränsöverskridande musik. Vi vill presentera såväl välkända artister som de, vilka konsertbesökaren ännu inte upptäckt.
”Musik du inte visste att du älskar” kan sägas vara ett motto som föreningen levt efter under alla år.
Plektrums konserter har under åren haft olika former. Klubbspelningar, konsertevenemang, festivaler (främst Lunds Jazz-och Bluesfest 1986-1995) och under många år den berömda Jazzbrunchen. Sedan Mejeriet öppnade 1987 är detta - Lunds kulturhus - vår huvudarena.
Plektrum har gästats av artister från alla kontinenter, däribland länder som USA, Canada, Argentina, Colombia, Cuba, Polen, UK, Spanien, Italien, Rumänien, Schweiz, Österrike, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Makedonien, Ryssland, Japan, Australien samt hela Norden. Plektrum är mdlem av Riksförbundet Svensk Jazz.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28