Dalby Motorklubb

Latest update: 3/8/2018
General
Dalby Motorklubb Create contactcard (vcf-file) for Dalby Motorklubb
Andersson Roland
Address Hardeberga 151, 247 91, Södra Sandby
Home 046-514 69
Work 070-51 70 531
Mobile
Email
Homepage www.dalbymk.com
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Bilsport
Summary
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28