Medvind

Latest update: 3/2/2023
General
Medvind Create contactcard (vcf-file) for Medvind
Lone Borius
Address Lars Christers väg 8, 224 80, Lund
Home
Work
Mobile 0709289204
Email kulturforeningen.medvind@gmail.com
Homepage https://www.facebook.com/kulturforeningen.medvind
Other information
Founded 2013
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Hållbarhet, Kulturverksamhet, Skapande, Övrig verksamhet
Summary Föreningens syfte är att låta människor mötas via skapande, kreativa och fördjupande samtal och aktiviteter. Föreningen verkar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Föreningen vill medverka till att synliggöra människors olika kulturella och konstnärliga uttrycksformer. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och ska verka i demokratisk anda.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.25