Lunds Théförening

Latest update: 4/28/2020
General
Lunds Théförening Create contactcard (vcf-file) for Lunds Théförening
Jonna Hjerpe
Address Kastanjegatan 19 C, 224 56, Lund
Home
Work
Mobile 0730577296
Email kajetan.mazurkiewicz@gmail.com
Homepage
Other information
Founded 2020
Financial year begins (MMDD) 0226
National organisation
Activity Kulturverksamhet, Tekultur, Övrig verksamhet
Summary Vi är en förening som kommer främja den östasiatiska tekulturen med fokus på kinesiskt te. Vi kommer träffas varje torsdagsafton och hålla i möten med olika teman med ceremonin kring bryggandet av teet i fokus.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28