Lund PPE Society

Latest update: 12/13/2022
General
Lund PPE Society Create contactcard (vcf-file) for Lund PPE Society
Marcus André
Address Tullgatan 10 Lgh 1102, 223 54, Lund
Home
Work
Mobile 0708930868
Email styrelsen@lundppesociety.se
Homepage https://lundppesociety.se
Other information
Founded 2020
Financial year begins (MMDD) 0701
National organisation
Activity Fritidsverksamhet, Studentverksamhet, Utbildning
Summary Lund PPE Society ämnar att stärka samhörigheten mellan studenterna som läser Praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet, och även andra studenter med intressen inom de tre ämnena. Verksamheten består av sociala aktiviteter men även studiefrämjande aktiviteter såsom att anordna föreläsningar, workshops och karriärsrelaterade evenemang.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28