LIPS

Latest update: 12/5/2022
General
LIPS Create contactcard (vcf-file) for LIPS
Kerstin Karlsson
Address Dalbyvägen 23, 22460, Lund
Home
Work
Mobile 070-603 63 83
Email info@lipslund.se
Homepage http://www.lipslund.se
Other information
Founded 2013
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Politik, Samverkan, Utbildning, Övrig verksamhet
Summary LIPS (Lunds Ideella föreningars Paraplyorganisation med Socialt arbete) verkar inom tre verksamhetsområden - samverkan, utbildning och påverkan. Genom att samla ideella organisationer i Lunds kommun som jobbar med socialt arbete i olika former hoppas vi kunna uppnå ett starkare civilsamhälle och stärkt ideellt engagemang bland invånarna. Vi arbetar för erfarenhetsutbyte mellan föreningar, utbildning i att driva och starta förening samt att agera gemensam röst för ideella föreningar i Lund. Föreningen har inga individuella medlemmar, utan samlar medlemsföreningar som tillsammans representerar en stor bredd av verksamheter och ett stort antal engagerade individer.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.25