Litteraturrundan Ekonomisk Förening

Latest update: 4/14/2023
General
Litteraturrundan Ekonomisk Förening Create contactcard (vcf-file) for Litteraturrundan Ekonomisk Förening
Helen Halldorsdottir
Address Önneköp Per Bings väg 10, 242 98, Hörby
Home 0703978078
Work 0703978078
Mobile 0703978078
Email helenislandia@gmail.com
Homepage http://www.facebook.com/Litteraturrundan
Other information
Founded 2013
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Kulturverksamhet, Litteratur
Summary Litteraturrundan vill locka man ur huse för litterära möten och upptäckter i Skåne. Litteraturrundan startades 2013 och äger rum alltid den första helgen i maj varje år. I år genomförs den 7-8 maj.
-Att på nya sätt att ta till vara på intresset för det skrivna ordet, öka läslusten och stimulera litteraturintresset på landsbygden och mindre orter genom kreativa möten med regionala författare.
-Att synliggöra lokala, skånska författare som kulturella resurser i lokalsamhället. Vi vill främja möten mellan författare och läsare samt skapa/utvidga olika lokala nätverk.
-Att författarna i Skåne - som i många fall bor och verkar utanför de stora tätorterna - välkomnar genom Litteraturrundan läsarna till sina hem, skrivarlyor eller andra plattformar för att presentera egna texter, alster och inte minst sig själva.
-Att befrämja författarframträdanden, uppläsningar, bokbord och intressanta möten mellan författare, läsare och utgivare. Böcker, läsning och skrivande händer i nya sammanhang och på en del oväntade platser!
-Att genom att organisera årligen Bokmässan i Lund, genom att göra mötet mellan författare, läsare och utgivare möjligt på ett smidigt och kreativt sätt i en av Skånes mest centrala och vackra kommun Lund.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28