Lunds Anhörig Förening

Latest update: 3/29/2022
General
Lunds Anhörig Förening Create contactcard (vcf-file) for Lunds Anhörig Förening
Katarina Nyman
Address Östra Mårtensgatan 11 lgh 1101, 22361, Lund
Home 046149872
Work
Mobile 072739779
Email laf_lund@hotmail.com
Homepage https://www.facebook.com/Anh%C3%B6rigf%C3%B6reningen-i-Lunds-Kommun-2260285090926189
Other information
Founded 1998
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation AHR - anhörigas Riksförbund
Activity Övrig verksamhet
Summary Lunds Anhörigförening, LAF, är en ideell och oberoende organisation, vars mål är att verka för god äldreomsorg och förbättrat anhörigstöd. Vårdande anhöriga måste bli synliga. Själva behöver de få insyn i planeringen för sina hjälpbehövande närstående. En informerad anhörig är en positiv tillgång, en samarbetspartner. Anhöriga som stöder en närstående behöver information, stöd och avlastning. Begreppet “skälig levnadsnivå” gäller även dem! De behöver få kännedom om vad som händer i samhälle och kommun, vart de vid behov kan vända sig, och hur de eventuellt kan överklaga beslut.
Som förening för vi dialog med beslutsfattare och vårdgivare - vid behov som påtryckare.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.25