Krita Vokalgrupp ekonomisk förening

Latest update: 6/15/2022
General
Krita Vokalgrupp ekonomisk förening Create contactcard (vcf-file) for Krita Vokalgrupp ekonomisk förening
Simon Bergström
Address Cronquists gata 10, 214 28, Malmö
Home
Work
Mobile
Email
Homepage
Other information
Founded 2017
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Kulturverksamhet, Kör
Summary
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28