Damkören Korallerna

Latest update: 3/15/2023
General
Damkören Korallerna Create contactcard (vcf-file) for Damkören Korallerna
Linda Alexandersson
Address Iliongränden 94, 22471, Lund
Home
Work
Mobile 0736137717
Email korallerna.lund@gmail.com
Homepage http://www.korallerna.se
Other information
Founded 1978
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Kör
Summary Korallerna är en ung, framgångsrik damkör och ett välkänt inslag i Lunds sång¬- och musikliv. Kören leds av Linda Alexandersson och grundades 1978 av Eva Svanholm Bohlin. Repertoaren är blandad: klassisk och modern, profan och sakral - allt från Mozart till Kostiainen. Kören hörs ofta i Lunds domkyrka, men också i många andra sammanhang. Kören har gjort flera skivinspelningar som finns att lyssna på Spotify samt på körens hemsida. Korallerna har också en lång internationell tävlingstradition.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28