Judiska centret i Lund

Latest update: 6/7/2023
General
Judiska centret i Lund Create contactcard (vcf-file) for Judiska centret i Lund
Address Postia 211, 214 13, Malmö
Home
Work
Mobile
Email info@jcl.se
Homepage http://www.jcl.se
Other information
Founded 2005
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Biblioteksverksamhet, Bildningsverksamhet, Intresseorganisation, Kulturverksamhet, Kursverksamhet, Mat, Pensionärsverksamhet, Religiös verksamhet, Samverkan, Utbildning, Vänskapsarbete
Summary Judiska Centret i Lund (JCL) är en ideell och oberoende förening som har till ändamål att främja intresset för judisk kultur, religion och historia, att sprida kunskap om judendom och judisk kultur, att främja mötet mellan det judiska och svenska kulturarvet, att motverka varje form av rasism, diskriminering och antisemitism, att verka för demokrati och en positiv samexistens mellan olika kulturer. JCL är en lundaförening som vänder sig till alla som är intresserade av judisk kultur, religion och historia.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28