Interim Kultur AB (svb)

Latest update: 9/20/2019
General
Interim Kultur AB (svb) Create contactcard (vcf-file) for Interim Kultur AB (svb)
Dilettant AB (svb)
Address Box 10460, 104 60, Stockholm
Home
Work 0812153209
Mobile 0704011591
Email admin@dilettant.se
Homepage
Other information
Founded 2013
Financial year begins (MMDD) 0701
National organisation
Activity Kulturverksamhet
Summary Konstnärskooperativet Interim kultur växte fram ur viljan att verka för bättre arbetsvillkor på en alltmer prekär arbetsmarknad, scenkonstområdet. Grundidén kan beskrivas som en form av organisering där arbetare gemensamt äger den infrastruktur som behövs för att administrera uppdrag och projekt.
Vi är i dag ett trettiotal medlemmar som bedriver våra respektive verksamheter inom kooperativet. Detta medför att vi ofta söker stöd för olika projekt vid ett och samma ansökningstillfälle.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28