Imulto

Latest update: 11/9/2021
General
Imulto Create contactcard (vcf-file) for Imulto
Ulrich Ruchlinski
Address Ystadsgatan 12, 214 24, Malmö
Home
Work
Mobile 0733145832
Email info@imulto.com
Homepage http://www.imulto.com
Other information
Founded 2015
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Perfomance
Summary Imulto är en politiskt och konstnärligt fristående och oberoende organisation vars syfte är att främja, påverka och utöva experimentell scenkonst med fokus på dans, koreografi och performance.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28