House of Lund

Latest update: 6/13/2018
General
House of Lund Create contactcard (vcf-file) for House of Lund
Address Måsvägen 18c, 22733, Lund
Home
Work
Mobile 0735237230
Email simon.talevski@gmail.com
Homepage
Other information
Founded 2018
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Design, Kulturverksamhet, Musik, Övrig verksamhet
Summary
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.25