Folkets Hörna

Latest update: 2/11/2020
General
Folkets Hörna Create contactcard (vcf-file) for Folkets Hörna
Blomgren
Address Kalendegatan 29 B, 211 35, Malmö
Home
Work
Mobile 0707678935
Email therese.granwald@gmail.com
Homepage http://www.folketshorna.se
Other information
Founded 2017
Financial year begins (MMDD) 0501
National organisation
Activity Kulturverksamhet, Litteratur
Summary Folkets hörna driver en scen för textsamtal av skönlitterära work in progress. Vid varje evenemang medverkar en publicerad och två opublicerade författare med texter under arbete som de läser upp för publiken och får respons på av publik och medverkande. textsamtalet leds av två erfarna skrivpedagoger. Folkets hörna är också en mötesplats för skönlitterära författare under skrivprocessen.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.25