FMCK MALMÖ

Latest update: 3/28/2023
General
FMCK MALMÖ Create contactcard (vcf-file) for FMCK MALMÖ
Address Husie kyrkoväg 70, 212 38, Malmö
Home
Work
Mobile 0705431567
Email info@fmckmalmo.se
Homepage https://fmckmalmo.se/
Other information
Founded 1958
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Frivilligförsvar
Summary FMCK Malmö har en militär och en civil del, den förstnämnda utgörs av leverans av MC-ordonnanser till Försvarsmakten (”FM”), den sistnämnda av Enduroverksamhet samt stöd till civilförsvaret genom CMR-programmet.
Idag har kåren ca 400 medlemmar, varav ca 230 vuxna och ca 100 barn/ungdomar inom Enduroverksamheten, och ca 70 personer inom den militära verksamheten.
FMCK Malmö är helt finansierat av medlemmarnas årsavgifter, dvs kåren har inget ekonomiskt stöd från FM eller annan myndighet.
Den civila verksamheten bedriver träningar på Revingeheds övningsfält genom ett separat civilt nyttjanderättsavtal med Fortifikationsverket.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.25