Föreningarnas Hus i Lund

Latest update: 4/16/2019
General
Föreningarnas Hus i Lund Create contactcard (vcf-file) for Föreningarnas Hus i Lund
Address Kyrkogatan 19, 222 22, Lund
Home
Work
Mobile 0704869552
Email info@foreningarnashuslund.org
Homepage http://www.foreningarnashuslund.org
Other information
Founded 2017
Financial year begins (MMDD) 0619
National organisation
Activity Paraplyorganisation
Summary Beskrivning av verksamheten: Föreningarnas Hus (802506-1410) är en arena för ideellt utvecklingsarbete, en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling av det civila samhället i Lund. Våra lokaler ligger på Kyrkogatan 19 och inrymmer ett antal föreningar som har mikrokontor eller mötesplats här, verksamheten drivs i kooperativ form med hjälp av ett stöd från Lunds kommun.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28