Föreningen för El Salvador

Latest update: 5/9/2018
General
Föreningen för El Salvador Create contactcard (vcf-file) for Föreningen för El Salvador
Vásquez Cecilia
Address Ernst Wigforssgata 21, 227 62, Lund
Home 046-32 06 17
Work 0708-175 793
Mobile
Email apes@alfa.telenordia.se
Homepage
Other information
Founded 1986
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Invandrarstöd, Kulturverksamhet
Summary Invandrarförening, kulturförening och natur och milljö, social kontaktverksamhet
Utsk. fören.typ lota, invand
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28