East Asia Student Association (EASA) Lun

Latest update: 10/11/2019
General
East Asia Student Association (EASA) Lun Create contactcard (vcf-file) for East Asia Student Association (EASA) Lun
Fredrik Prinz Blix
Address Helgeandsgatan 18 C, 223 54, Lund
Home
Work
Mobile 0707979448
Email president@asialund.org
Homepage http://www.asialund.org
Other information
Founded 2018
Financial year begins (MMDD) 0601
National organisation
Activity Kulturverksamhet, Mat, Studentverksamhet, Övrig verksamhet
Summary : East Asia Student Association Lund (EASA) är en politiskt och religiöst obunden studentförening som verkar för att öka intresset och sprida kunskap kring Öst- och Sydostasien. Genom olika aktiviteter arbetar vi för att skapa en plattform som främjar akademiska, sociala och kulturella utbyten mellan studenter med olika bakgrunder. Enkelt sagt, om du är intresserad för Öst- och Sydostasien, då är EASA rätt förening för dig!

The East Asia Student Association Lund (EASA) is a politically and religiously unaffiliated student association who is dedicated to increase interest and spread knowledge about East- and Southeast Asia. We promote academic and socio-cultural exchanges between members from different backgrounds through various activities, such as lectures, language cafés, cook-alongs and much more. Simply put, if you are interested in East- and Southeast Asia, then EASA is the right place for you!
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28