DHB Södra Sverige

Latest update: 11/30/2017
General
DHB Södra Sverige Create contactcard (vcf-file) for DHB Södra Sverige
Address Box 1254, 221 05, Lund
Home
Work
Mobile
Email sodra@dhb.se
Homepage www.dhb.se/sodra
Other information
Founded 1949
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Funktionshinderstöd
Summary Föreningen riktar sig till familjer som har döva, hörselskadade och språkstörda barn. Även anhöriga och andra intresserade kan bli medlemmar.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28