Demokrati för Barns Framtid i Lund

Latest update: 5/14/2023
General
Demokrati för Barns Framtid i Lund Create contactcard (vcf-file) for Demokrati för Barns Framtid i Lund
Yohannes Hagos
Address Magistratsvägen 5 E, 22643, lund
Home
Work
Mobile 0769041789
Email lund@barnsframtid.se
Homepage www.demokratiforbarnsframtid.se
Other information
Founded 2011
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Hjälpverksamhet, Humanitärt arbete, Invandrarstöd, Kulturverksamhet, Simning
Summary
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28