Dalby församling

Latest update: 10/22/2021
General
Dalby församling Create contactcard (vcf-file) for Dalby församling
Address Lundavägen 5, 247 50, Dalby
Home
Work 046208600
Mobile
Email dalby.pastorat@svenskakyrkan.se
Homepage https://www.svenskakyrkan.se/dalby-forsamling
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Svenska Kyrkan
Activity Gudstjänst, Hjälpverksamhet, Humanitärt arbete, Konfirmation, Kör, Religiös verksamhet, Söndagsskola
Summary Dalby församling är en del av Svenska kyrkan. Vår kärnverksamhet är Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.
Dalby församling har flera sociala och kreativa verksamheter. Bland annat dagverksamhet, barngrupper och flera körer.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28