CONNECT

Latest update: 4/6/2023
General
CONNECT Create contactcard (vcf-file) for CONNECT
Abbas Husseini
Address Jaktstigen 24 LGH 1001, 22652, Lund
Home
Work
Mobile 0707353049
Email connect.forening@gmail.com
Homepage
Other information
Founded 2022
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Fritidsverksamhet, Idrottsverksamhet, Integration, Kulturverksamhet
Summary Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet Kultur, fritid och idrott samt med särskild målsättning att integrera, att visa solidaritet, motivation och ingen ska vara utan förskapa. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28