Circolo Italiano Lund

Latest update: 6/6/2020
General
Circolo Italiano Lund Create contactcard (vcf-file) for Circolo Italiano Lund
Address Angelo Lo Presti, Backgatan 41, 24731, Södra Sandby
Home
Work
Mobile 0768751300
Email direttivo.cil@gmail.com
Homepage www.circoloitalianolund.wordpress.com
Other information
Founded 1985
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Bildningsverksamhet, Invandrarstöd, Kulturverksamhet
Summary
Utsk. fören.typ Invand., lota
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.25