Attention Lund

Latest update: 10/5/2020
General
Attention Lund Create contactcard (vcf-file) for Attention Lund
Ulla-Stina Steiner
Address Runslingan 4 A, 224 77, Lund
Home
Work
Mobile
Email info@attention-lund.com
Homepage http://www.attention-lund.com
Other information
Founded 2003
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Riksförbundet Attention
Activity Funktionshinderstöd, Humanitärt arbete, Intresseorganisation
Summary Vi är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ASD/Asperger, Tourette och språkstörning samt deras anhöriga och yrkesverksamma.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28