Arna

Latest update: 12/14/2022
General
Arna Create contactcard (vcf-file) for Arna
Address Kontorshuset Lidvägen 16, 261 64, Harlösa
Home
Work
Mobile 0738276693
Email kerstin.jakobsson@arna.nu
Homepage https://arna.nu/
Other information
Founded 2011
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Kulturverksamhet
Summary Föreningen ARNA (art and nature) arbetar genom kulturdimensionen för hållbarhet i Vombsjösänkan som kandiderar till att bli ett Unesco biosfärområde. ARNAs vision är att genom konsten bidra till nytänkande inom en hållbar utveckling genom att skapa broar mellan olika generationers erfarenheter, vår tids vetenskap och människors visioner för framtiden.
Utsk. fören.typ Kulturförening
Log in

Log in to see all the details of your association.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28