Anagram Live AB

Latest update: 10/9/2023
General
Anagram Live AB Create contactcard (vcf-file) for Anagram Live AB
Address Kattesund 4, 222 23, Lund
Home
Work
Mobile 0761463169
Email fanny.ramel@anagram.se
Homepage
Other information
Founded 2010
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Kulturverksamhet
Summary Lund Comedy Festival är en i mötesplats kring humor i dess bredaste bemärkelse. Festivalen vill inte bara underhålla i stunden utan bidra till att sätta perspektiv och skapa ett positivt sammanhang där humorns kraft tas till vara på bästa sätt. Festivalen är årligt återkommande i månadsskiftet aug/sept och sätter Lund på den nationella och internationella humorkartan. Omkring 200 artister brukar medverka och framföra drygt 100 shower på omkring tio scener i centrala Lund. Ca 13000-15000 biljetter brukar gå åt. Vi vill fortsatt verka för humor i dess bredaste form och göra utbudet så varierat som möjligt - tillgänglig för både privatpublik och näringsliv. På Lund Comedy Festival går det att uppleva alltifrån stand up till improvisation, musik, sketch, samtal och show. Vi lägger stor vikt vid att presentera ett program som innehåller alltifrån stora stjärnor till rookies. Festivalen vill fortsatt verka för att vara en kreativ, kvalitativ och positiv mötesplats i syfte att sammanföra tankar, perspektiv och människor på ett långsiktigt plan. Festivalen vill varje år: 1) göra en större produktion med särskilt publikt tema, 2) lägga ett inkluderande program i syfte att motverka utanförskap 3) ligga i framkant och synliggöra trender inom humor. Att skratta och uppleva humor med andra är ett mycket kraftfullt socialt verktyg som ger glädje samt ger förutsättningar för ökad prestation och motivation, både på ett individuellt och kollektivt plan. Festivalen vill samarbeta med kommun och lokala aktörer och önskar/uppmanar dessa att dra nytta av arrangemanget för att öka Lunds attraktionskraft. Lund Comedy Festival engagerar ca 100 volontärer och flera stödgivare (genom monetära bidrag och tjänster på olika nivåer), vars engagemang och bidrag gör festivalen möjlig att genomföra. Festivalen vill också samarbeta inom humorbranschen och har därför i flera års tid ett mycket uppskattat samarbete med bl a Sveriges Radio som både bandat program och sänt live. Därutöver genomförs också samarbeten med lokala aktörer och humorklubbar från hela landet.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28