Amazons

Latest update: 7/19/2019
General
Amazons Create contactcard (vcf-file) for Amazons
Address Päronvägen 26, 224 56, Lund
Home
Work
Mobile 0732049308
Email anna.nevander@girlscamp.se
Homepage
Other information
Founded 2012
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Film, Teater, Tonårsverksamhet
Summary Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet för barn och unga, med särskilt fokus på tjejer och unga kvinnor i Skåne, verksamhet som stärker barnens och de ungas självförtroende genom att vidga deras umgänge och perspektiv, och uppmuntra dem till kulturell verksamhet och till att utveckla sina kreativa talanger, i synnerhet med hjälp av teater och drama, samt med ett nätverk av äldre kreativa mentorer som stöttar, uppmuntrar och vägleder dem. Verksamheten kommer att bedrivas främst i form av barnkollo - sommarläger och vinterläger med levande teater. Sidoverksamheter utgörs av nätverk och mentorssamtal, och en kreativ kulturplattform online. Föreningen har som mål att aktivt motarbeta sexism och förtryck av unga tjejer, samt arbeta mot ätstörningar, nätmobbing och självskadebeteende, och att stödja ungas vilja att vara aktiva, handlande subjekt och motverka samhällstrukturer som kringskär denna vilja. Föreningen har också som syfte att barn från många olika sociala och ekonomiska bakgrunder ska mötas och lära känna varandra genom teaterns unika kraft.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28