Musikalliansen Alte Kamereren

Latest update: 12/13/2022
General
Musikalliansen Alte Kamereren Create contactcard (vcf-file) for Musikalliansen Alte Kamereren
Address Box 749, 220 07, Lund
Home
Work
Mobile
Email ok@altekamereren.org
Homepage http://www.altekamereren.org
Other information
Founded 1964
Financial year begins (MMDD) 0901
National organisation
Activity Musik, Orkester, Studentverksamhet
Summary Vi är en studentorkester med medföljande dansgrupp. Vi repar en gång i veckan och genomför spelningar i Lund med närområde. Vårt mål är att skapa ett socialt forum för studenter där de kan utöva sin musikalitet. Vi ser oss själva som en färgstark del av Lunds kulturliv och jobbar aktivt för att bevara svensk musiktradition. Vi spelar på allt från invigningar och studentspelningar till karnevaler samt arrangerar jubileumskonserter vart tredje år. Med jämna mellanrum spelar vi också in skivor. Föreningen drivs nästan uteslutande av ungdomar eftersom alla våra medlemmar är studenter.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.25