Afghanska Kulturföreningen

Latest update: 4/4/2023
General
Afghanska Kulturföreningen Create contactcard (vcf-file) for Afghanska Kulturföreningen
Address Blidvädersvägen 6 F, lgh 1303, 22228, Lund
Home 0735701827
Work
Mobile
Email afghan.lund@gmail.com
Homepage http://afghanlund.blogspot.se/
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Invandrarstöd, Kulturverksamhet
Summary Det svenska demokratiska livet växer fram hos olika invandrargrupper. Ett bra sätt att hålla
demokratin vid liv är de olika föreningarnas verksamheter i Sverige. Via en förening kan man
påverka sitt vardagsliv genom att informera medborgarna om deras rättigheter och
skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. För att kunna bevara den mänskliga samvaron och
samhörigheten finns det ett behov att bibehålla de intressen medborgarna har.
Idag bor det många afghaner i Lund. Vi har ett gemensamt intresse och det är att bevara vår
kultur, vårt språk och våra traditioner, samt anpassa de i det svenska samhället. Vårt kulturarv
är viktigt för oss och detta vill vi förmedla vidare till våra barn och barnbarn. Föreningen är
en ideell verksamhet utan vinstintresse.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28