AEScania

Latest update: 6/23/2021
General
AEScania Create contactcard (vcf-file) for AEScania
Laura Martin
Address Rinnebäcksvägen 15, 227 31, Lund
Home
Work
Mobile 0762706599
Email info@aescania.org
Homepage
Other information
Founded 2019
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Hantverk, Integration, Invandrarstöd, Kulturverksamhet, Musik, Teater
Summary Medlemsdagar och sammankomster.
- Firande och främjande av spanska och svenska festligheter och traditioner, öppna för både medlemmar och allmänheten.
- Spanska och svenska kulturella aktiviteter som teaterverkstäder, musik, hantverk eller annan relaterad verksamhet.
- Informations- och träningsseminarier som syftar till den personliga och professionella integrationen av spanska medborgare och deras familjer i Skåne, i samarbete med olika svenska och spanska myndigheter.
- Andra sociala eller professionella aktiviteter som bestäms av föreningen eller föreningsstyrelsen.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28