ABC aktiva insatser för människa o miljö

Latest update: 7/5/2022
General
ABC aktiva insatser för människa o miljö Create contactcard (vcf-file) for ABC aktiva insatser för människa o miljö
Address C/O Stenkrossen, Kastanjegatan 13, 223 59, Lund
Home
Work
Mobile
Email info@abcsweden.org
Homepage https://abcsweden.org/?lang=sv
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Humanitärt arbete, Natur- och miljöarb
Summary ABC – aktiva insatser för människa och miljö är en ideell förening med verksamhet i Sverige och internationellt. ABC har sitt säte i Lund sedan 1998 och är politiskt och religiöst obunden. Föreningen arbetar med internationellt utvecklingssamarbete, folkbildning, miljöfrågor, genusfrågor, demokrati, mänskliga rättigheter, informationsspridning och opinionsbildning.

ABC grundades med tanken om att arbeta i det lilla formatet för att kunna fördjupa relationer, stärka människor och samhällen, och bidra med insatser som sedan sprider sig som ringar på vattnet.

Vår vision
ABC sammanför människor för att möjliggöra omställningen till hållbara och starka samhällen.

Grunderna i ABC:s arbete
Vårt arbete ska utformas som hjälp till självhjälp, präglas av småskalighet och långsiktighet, utgå från miljömedvetenhet och alla människors lika värde och bidra till demokratiutveckling, jämställdhet och hållbar utveckling.

ABC:s verksamhet
Sedan flertalet år tillbaka ingår ABC i ett utvecklingssamarbete i Nepal med vår nepalesiska partnerorganisation Youth Action Nepal. Tillsammans förverkligar vi projektet Yuwalaya där vi etablerar ett dynamiskt och självgående ungdomscenter i Katmandu. I Lund bedriver vi en mångsidig verksamhet med allt från stadsodlingar och studiecirklar, till informationsarbete om Fairtrade och insamling för vårt internationella samarbete.

ABC:s insamlingsarbete och vår verksamhet kontrolleras av den fristående organisationen Svensk Insamlingskontroll.

Det som gör ABC unikt som förening är att vi med små medel och samarbeten kan göra värdefulla och bestående insatser för både människor och miljön. Vi skapar bättre förutsättningar för en solidarisk och hållbar samhällsutveckling där alla behövs och alla är välkomna att delta.
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28