Association of African Affairs

Latest update: 7/25/2019
General
Association of African Affairs Create contactcard (vcf-file) for Association of African Affairs
Address Vallbyvägen 147, 231 97, Klagstorp
Home
Work
Mobile
Email aafra.lu@gmail.com
Homepage https://luaafra.wordpress.com
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Kulturverksamhet
Summary
Utsk. fören.typ
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.25