Västers Biblioteks Vänförening

Latest update 11/12/2018
General
Västers Biblioteks Vänförening Create contactcard (vcf-file) for Västers Biblioteks Vänförening
Bertil Pauli 
Runslingan 22 D
224 77 Lund
Home: 046-211 14 76
Mobile: 070-657 86 59
Email: bertil.pauli@gmail.com
Homepage: http://www.vbiv.se/
Contact
Bertil Pauli Create contactcard (vcf-file) for Bertil Pauli
Runslingan 22 D
224 77 Lund
Home: 046-2111476
Work:
Mobile: 070-6578659
Email: bertil.pauli@gmail.com
Other information
Founded
1993 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Övrig verksamhet,
Summary
Vänförening till Biblioteket Väster. Verkar för att biblioteket ska bevaras utan nedskärningar, utvecklas i sin verksamhet, ge uppslag till bibliotekets programverksamhet, medverka till att sprida information om Biblioteket väster. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .