Vallkärra-Torns Hembygdsför.

Latest update 2/17/2020
General
Vallkärra-Torns Hembygdsför. Create contactcard (vcf-file) for Vallkärra-Torns Hembygdsför.
Holger Andersson 
Remmaregränd 1
226 51 Lund
Mobile: 0706-35 5180
Email: holger.andersson1948@gmail.com
Homepage: https://nya.hembygd.se/vallkarra-torn
Contact
Holger Andersson Create contactcard (vcf-file) for Holger Andersson
Remmaregränd 1
226 51 Lund
Work:
Mobile: 0706-35 51 80
Email: holger.andersson1948@gmail.com
Other information
Founded
1999 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Hembygdsverksamhet,
Summary
bildades i november 1990. Föreningens namn, "Vallkärra" och "Torn", vill markera att föreningens huvudsakliga verksamhetsområde är socknarna Vallkärra by och Vallkärratorns by. Föreningen har också ett intresse av hela det område som omfattade f.d. Torns kommun.

 
Utsk. fören.typ
lota 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .