Unga forskare

Latest update 12/11/2018
General
Unga forskare Create contactcard (vcf-file) for Unga forskare
 
Lilla Frescativägen 4 C
114 18 Stockholm
Work: 08-344500
Mobile: 0761091123
Email: kansli@ungaforskare.se
Homepage: http://www.ungaforskare.se
Contact
Anna Hedlund Create contactcard (vcf-file) for Anna Hedlund
Lilla Frescativägen 4 C
114 18 Stockholm
Work: 08-344500
Mobile: 0761091123
Email: kansli@ungaforskare.se
Other information
Founded
1997 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
Unga Forskare 
Activity
Övrig verksamhet, Bildningsverksamhet, Innovation,
Summary
Vetenskapstävlingen Utställningen Unga Forskare, sommarforskarskolor, stipendieutdelning, högstadieprojektet Gnistan med mera
Beskrivning av verksamheten: Unga Forskare är en ideell ungdomsorganisation som arbetar för att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik samt deras roll i samhället. Vi organiserar medlemsföreningar över hela landet och genom förbundskansliet bedriver vi verksamhet som är öppen för alla. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .