Torns församling, Tornkören

Latest update 5/5/2020
General
Torns församling, Tornkören Create contactcard (vcf-file) for Torns församling, Tornkören
Ulf Berggren Torns församling 
Vallkärravägen 14
226 51 Lund
Work: 046-35 88 67
Mobile: 0736-73 08 59
Email: ulf.berggren@svenskakyrkan.se
Contact
Ulf Berggren Create contactcard (vcf-file) for Ulf Berggren
Vallkärravägen 14
226 51 Lund
Work: 046-35 88 67
Mobile: 0736-73 08 59
Email: ulf.berggren@svenskakyrkan.se
Other information
Founded
 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kör,
Summary
Kyrkokör 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .