Torna Hällestad Byalag

Latest update 5/25/2020
General
Torna Hällestad Byalag Create contactcard (vcf-file) for Torna Hällestad Byalag
Kerstin Vikner 
Trollskogsvägen 14
247 45 Torna Hällestad
Home: 046-534 66
Mobile: 070 861 93 11
Email: kerstin.vikner@gmail.com
Contact
Kerstin Vikner Create contactcard (vcf-file) for Kerstin Vikner
Trollskogsv 14
247 45 Torna Hällestad
Home: 046-534 66
Work:
Mobile: 0709853466
Email: kerstin.vikner@gmail.com
Other information
Founded
1999 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
Svenska Ridsportförbundet 
Activity
Kulturverksamhet, Hembygdsverksamhet,
Summary
Torna Hällestad Byalag har minst fyra möten per år, varav två är öppna för alla i byn. Vi de öppna mötena kan byinvånarna ta upp frågor som engagerar dem, t ex trafik i byn, nya gångvägar etc. Byarådet hade i april 2018 möte med företrädare för socialdemokraterna och miljöpartiet angående dessa frågor.
Byarådet arrangerar årligen Valborgsfirande, med fackeltåg, blåsorkester, tal och bål. Man arrangerar också midsommarfirande i Björkensdal med musik och dans runt midsommarstång. Både Valborgs- och midsommarfirandena är mycket uppskattade och välbesökta även av invånare från andra kommundelar. 
Utsk. fören.typ
Byalag 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .