Svanholm Singers

Latest update 8/5/2020
General
Svanholm Singers Create contactcard (vcf-file) for Svanholm Singers
Emil Fredberg 
Sandgatan 16
223 50 Lund
Mobile: 0722229446
Email: info@svanholmsingers.se
Homepage: http://www.svanholmsingers.se
Homepage for Svanholm Singers
Contact
Emil Fredberg Create contactcard (vcf-file) for Emil Fredberg
Sandgatan 16
223 50 Lund
Home: 0722229446
Work:
Mobile: 0722229446
Email: emil_fredberg@hotmail.com
Other information
Founded
1998 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kulturverksamhet, Kör, Kammarmusik, Musik,
Summary
Svanholm Singers från Lund har etablerat sig som en av Sveriges mest framstående manskörer. Kören består av 20 sångare och leds sedan 2001 av Sofia Söderberg. Lätta röster i kombination med skarp intonation skapar den unika klang som blivit kännetecknande för Svanholm Singers.
Kören har turnerat i såväl Europa som Asien, vunnit flera prestigefyllda tävlingar och spelat in 8 cd-skivor. Men kärnan i verksamheten är konserterna och den direkta kontakten med publiken. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .