Studentföreningen Gospel

Latest update 3/8/2018
General
Studentföreningen Gospel Create contactcard (vcf-file) for Studentföreningen Gospel
Josefsson Pierre 

 
Home: 046-14 85 67
Email: gospel@af.lu.se
Homepage: www.af.lu.se/foreningar/gospel
Contact
Pierre Josefsson Create contactcard (vcf-file) for Pierre Josefsson

 
Home: 046-14 85 67
Work:
Email: gospel@af.lu.se
Other information
Founded
 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kör,
Summary
 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .