Studiokomplex Lund

Latest update 8/31/2020
General
Studiokomplex Lund Create contactcard (vcf-file) for Studiokomplex Lund
Alexander Paulson 
Bantorget 8 B
222 29 Lund
Mobile: 0763186660
Email: studiokomplexlund@gmail.com
Contact
Alexander Paulson Create contactcard (vcf-file) for Alexander Paulson
Bantorget 8 B
222 29 Lund
Work:
Mobile: 0763186660
Email: studiokomplexlund@gmail.com
Other information
Founded
2020 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kulturverksamhet, Musik, Studentverksamhet,
Summary
Föreningens medlemmar producerar och skapar musik. Föreningen hyr en lokal som den tillhandahåller till sina medlemmar. I denna lokal utrustar medlemmarna själva sina respektive rum med instrument, produktionsutrustning och dylikt utefter behov. Föreningen är en ideell sådan, och bedrivs enbart för att främja medlemmarnas utveckling samt för att tillhandahålla lokaler för skapande och kreativt samarbete. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .