Lunds SSU-Krets

Latest update 12/6/2019
General
Lunds SSU-Krets Create contactcard (vcf-file) for Lunds SSU-Krets
Socialdemokraterna i Lund 
Västra Stationstorget 11
223 37 Lund
Mobile: 076 789 30 48
Email: fatemidaniel@gmail.com
Contact
Daniel Fatemi Create contactcard (vcf-file) for Daniel Fatemi
Kämnärsvägen 33f
22646 Lund
Work:
Mobile: 076 789 30 48
Email: fatemidaniel@gmail.com
Other information
Founded
2002 
Financial year begins (MMDD)
0302
National organisation
 
Activity
Biblioteksverksamhet, Bildningsverksamhet, Djurrättsfrågor, Feministisk verks,
Integration, Intresseorganisation, Judo, Kulturverksamhet,
Natur- och miljöarb, Politik,
Summary
SSU-Kretsen (kretsen) i Lund är SSU-Frihets (den lokala SSU-klubben) och Lunds Socialdemokratiska Studentklubb gemensamma organisation. De enkilda klubbarnas verksamhet ingår i kretsens verksamhet. På så sätt organiserar kretsen medlemsmöten flera gånger i veckan. Mötenas verksamhet består av föreläsningar, sociala aktiviteter, utbildning, politiska manifestationer, kampanjande och att föra fram ungdomars politiska idéer. Kretsens främsta syfte är att vara ett verktyg för ungdomar i Lund att påverka politiken såväl lokalt som nationellt. Dessutom deltar kretsens medlemmar i flera nationella evenemang så som att åka på kongresser, utbildningar och studieresor. Kretsen verkar för att nå ut till alla ungdomar i Lund för att uppmuntra politiskt engagemang. Under valrörelser är kretsen extra aktivt med flera stora evenemang. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .