SPF Seniorerna Lundensis

Latest update 2/13/2020
General
SPF Seniorerna Lundensis Create contactcard (vcf-file) for SPF Seniorerna Lundensis
Inga-Lena Herrmann 
Fälggatan 2
222 35 Lund
Mobile: 0761-194949
Email: herrmann.ingalena@gmail.com
Homepage: www.spf.se/spf-lundensis
Contact
Inga-Lena Herrmann Create contactcard (vcf-file) for Inga-Lena Herrmann
Fälggatan 2
222 35 Lund
Work:
Mobile: 0761-194949
Email: herrmann.ingalena@gmail.com
Other information
Founded
1966 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
SPF Seniorerna 
Activity
Pensionärsverksamhet,
Summary
SPF Seniorerna skall bland annat
- tillvarata och verka för äldres sociala och ekonomiska intressen
- motverka diskriminering pga ålder
- verka för att medlemmarnas erfarenheter och kunskaper tillvaratas i samhället. 
Utsk. fören.typ
pens 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .