SONG, Skånes övertonssångförening

Latest update 3/8/2018
General
SONG, Skånes övertonssångförening Create contactcard (vcf-file) for SONG, Skånes övertonssångförening
Gösta Petersen 
Iliongränd T:298
224 71 Lund
Home: 046 - 12 53 27
Mobile: 0703-48 46 51
Email: Goesta.Petersen@djingis.se
Homepage: www. overtone.se
Contact
Gösta Petersen Create contactcard (vcf-file) for Gösta Petersen
Iliongränd T:298
224 71 Lund
Work:
Mobile: Goesta.Petersen@djin
Email: Goesta.Petersen@djingis.se
Other information
Founded
 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kör,
Summary
Föreningen vill skapa förutsättningar för att övertonssångintresserade i Skåne ska kunna träffas, utbyta erfarenheter och sjungatillsammans. Vu arrangerar sångträffar och anordnar kurser och konserter, gärna i spämmande akustiska rum. Vartannat år anordnar vi i Lund en festival - Scandinavian Overtone Singing Festival. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .