SHEDO-Self Harm and Eating Disorders org

Latest update 3/22/2018
General
SHEDO-Self Harm and Eating Disorders org Create contactcard (vcf-file) for SHEDO-Self Harm and Eating Disorders org
 

 
Email: info@shedo.org
Homepage: http://www.shedo.org
Contact
Saknas Create contactcard (vcf-file) for Saknas

 
Work:
Other information
Founded
 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Funktionshinderstöd,
Summary
Föreningen SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .