Sensus

Latest update 6/16/2020
General
Sensus Create contactcard (vcf-file) for Sensus
exp 
Krafts torg 12 B
223 50 Lund
Work: 046-211 79 30
Email: lund@sensus.se
Homepage: www.sensus.se
Contact
Madeleine Anderberg Create contactcard (vcf-file) for Madeleine Anderberg
Krafts torg 12 A
223 50 Lund
Work: 046-211 79 30
Email: madeleine.anderberg@sensus.se
Other information
Founded
1930 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Studieförbund, Kursverksamhet,
Summary
Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

 
Utsk. fören.typ
Stud 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .